Szybki kontakt

Lidia Grela Kancelaria Biegłych Rewidentów

81-317 Gdynia
Warszawska 20 / 4

tel: (0-58) 621-70-24
tel: (0-58) 620-33-00
fax: (0-58) 661-94-74

e-mail: kancelaria@kancelaria-grela.pl

Newsletter

Zapraszamy do subskrybcji.

Porady Prawne

Porady Prawne online

Przydatne linki

Badania sprawozdan finansowych

Ceny naszych usług  a także termin prowadzenia prac ustalane są w drodze indywidualnych rozmów z klientem.

  • badania rocznych, półrocznych sprawozdań finansowych
  • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • przeglądu rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych

 

Badania przeprowadzane są zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi, to jest:

  • ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 (Dz.U. nr 76 poz. 694 z 17.06.2002r. tekst jednolity). Na podstawie tej ustawy zostały wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta i ogólne zasady badania rocznych sprawozdań finansowych (Biuletyn KIBR nr 61),
  • ustawa o rachunkowości dostosowała polskie rozwiązania do zasad obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i stanowi realizację art.68-70 Układu Europejskiego Stowarzyszenia Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską,
  • polskimi zasadami rachunkowości, zbieżnymi z postanowieniami Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC).

 

Zasadą naszą jest, aby badanie sprawozdań finansowych nie było postrzegane tylko jako spełnienie ustawowego obowiązku i powiększenie kosztów lecz ma dążyć do uwiarygodnienia firmy, jej wartości oraz do wyeliminowania zbędnego ryzyka.

Weryfikację sprawozdań finansowych przeprowadzamy przez zespół, w skład, którego wchodzą biegli rewidenci i ich asystenci.

Przy realizacji badania stosujemy sprawdzone techniki i metody badania wzbogacone o własne doświadczenia.

 

 

 

Copyright © 2009 Kancelaria Biegłych Rewidentów Lidia Grela.
Powered by PIXELLAB.PL